Czy wszyscy widzą kolory tak samo?

Pytanie, czy wszyscy ludzie widzą kolory w taki sam sposób, prowokuje do zastanowienia się nad złożonością percepcji kolorów i jej zależnością od różnych czynników. Chociaż istnieją podstawowe mechanizmy biologiczne, które umożliwiają ludziom rozróżnianie kolorów, ich percepcja może różnić się między osobami ze względu na różnice w budowie oczu, genetyce, a nawet wpływy kulturowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym czynnikom, które mogą wpływać na to, w jaki sposób ludzie postrzegają kolory!


Najważniejsze informacje:


Widzenie barw

Widzenie barw jest kluczową cechą percepcji wzrokowej, pozwalającą nam dostrzegać różnice między światłem składającym się z różnych częstotliwości, niezależnie od jego natężenia. Zakres światła widzialnego obejmuje fale długości od około 380 do 740 nanometrów. W tym zakresie znajdują się kolory widmowe, takie jak czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, niebieski i fioletowy. Ludzkie oko zawiera specjalizowane komórki siatkówki zwane czopkami, które zawierają różne formy opsyn, białka pigmentowego, nadające im różną czułość widmową. Czopki dzielą się na trzy główne typy: krótkie (S), średnie (M) i długie (L), co skutkuje trójchromatycznym widzeniem kolorów. 

Każdy typ czopka reaguje na inne długości fal światła, a mózg łączy te informacje, co prowadzi do różnych percepcji kolorów. Jednak sposób, w jaki rejestrujemy kolory, nie jest bezpośrednio związany z pojedynczymi długościami fal, lecz wynika ze złożonego procesu, który obejmuje nie tylko receptory w siatkówce, ale także przetwarzanie informacji w korze wzrokowej i obszarach skojarzeniowych mózgu.

Warto również zauważyć, że ludzkie widzenie barw nie jest równomierne na całej powierzchni siatkówki. Większa gęstość czopków w centralnej części siatkówki, zwanej plamką żółtą, sprawia, że informacja o kolorze jest przetwarzana głównie w tej części, co może prowadzić do różnic w percepcji kolorów między centralnym, a peryferyjnym obszarem pola widzenia.

Zakres światła widzialnego

Efekt pamięci koloru

Efekt pamięci koloru jest zjawiskiem, które sprawia, że nasze doświadczenia z kolorami wpływają na sposób, w jaki postrzegamy rzeczywiste kolory obiektów. Na przykład, gdy widzimy szarego banana, nasza pamięć o jego kolorze sprawia, że często postrzegamy go jako żółtego, nawet jeśli jest szary. 

Ludzie automatycznie dostosowują kolory obiektów do ich koloru pamięciowego, zwłaszcza w przypadku obiektów niebieskich i żółtych. To zjawisko jest szczególnie widoczne, gdy uwzględnia się naturalne zmiany oświetlenia w ciągu dnia, które skłaniają nasz wzrok do rekompensaty różnic między falami świetlnymi, co prowadzi do silniejszego efektu pamięci koloru.
 

Efekt stałości kolorów

Efekt stałości kolorów odnosi się do zdolności mózgu do zachowania względnej stabilności percepcji kolorów obiektów, pomimo zmian w warunkach oświetlenia. Jest to możliwe dzięki mechanizmom kompensacyjnym, które dostosowują percepcję kolorów, aby zachować spójność w postrzeganiu otaczającego świata.

W codziennym życiu efekt ten jest widoczny, gdy obserwujemy obiekty w różnych warunkach oświetleniowych lub na różnych tłach. Nawet przy zmieniających się warunkach oświetlenia, taki sam obiekt, na przykład zielone jabłko, wydaje się zachować swój kolor. To zjawisko pozwala nam na identyfikację obiektów w różnych warunkach środowiskowych.

Jednakże, nawet w stabilnych warunkach oświetlenia, nasza percepcja koloru może ulegać subtelnej zmianie zależnie od kontekstu otoczenia. Na przykład tło, na którym znajduje się obiekt, może wpływać na sposób, w jaki postrzegamy jego kolor, co prowadzi do zmian w subiektywnej percepcji jasności, nasycenia lub odcienia koloru.

Dlaczego widzenie barw jest subiektywne?

Dlaczego widzenie barw jest subiektywne?

Widzenie barw jest subiektywne z wielu powodów, zarówno związanych z różnicami biologicznymi i genetycznymi, jak i kulturowymi oraz doświadczeniami życiowymi jednostki.
 

Różnice kulturowe i językowe wpływające na widzenie barw

Różnice kulturowe i językowe wpływają na sposób, w jaki ludzie postrzegają kolory i jak je nazywają. Na przykład, nazwy kolorów mogą być oparte na konkretnych odniesieniach kulturowych, jak to ma miejsce w przypadku polskiej nazwy "czerwony", która ma swoje źródło w czerwcu polskim - owadzie wykorzystywanym do produkcji barwnika. Ponadto, niektóre kultury mogą mieć inne zestawy kolorów podstawowych, co może prowadzić do różnic w percepcji kolorów.
 

Czynniki genetyczne i biologiczne a widzenie kolorów

Widzenie barw jest również związane z czynnikami genetycznymi, ponieważ opsyny obecne w czopkach są kodowane przez geny na chromosomie X. Wady w tych genach mogą prowadzić do różnych form ślepoty barw, a polimorfizm genetyczny [występowanie różnic w DNA populacji] może prowadzić do zmienności w percepcji kolorów między osobami. Dodatkowo, różnice w rozmieszczeniu czopków w siatkówce mogą wpływać na naszą zdolność do percepcji kolorów w różnych częściach pola widzenia.
 

Subiektywna stałość i pamięć koloru

Doświadczenia życiowe jednostki również mogą mieć wpływ na jej percepcję kolorów. Osobiste doświadczenia związane z kolorem mogą prowadzić do indywidualnych skojarzeń i preferencji, które wpływają na sposób, w jaki kolor jest postrzegany. Ponadto, kontekst percepcji, taki jak tło, może wpływać na subiektywną interpretację kolorów, co prowadzi do zmian w percepcji ich jasności, nasycenia lub odcienia.

Dodatkowo, mózg integruje informacje z różnych części siatkówki oraz uwzględnia kontekst percepcyjny, co prowadzi do subiektywnego wrażenia koloru. Ostateczna percepcja kolorów jest więc rezultatem złożonych procesów przetwarzania informacji w mózgu, które są pod wpływem zarówno czynników biologicznych i genetycznych, jak i kulturowych.

W rezultacie, widzenie barw jest subiektywne i uzależnione od indywidualnych cech każdej osoby oraz od kontekstu percepcji. Choć istnieją uniwersalne mechanizmy percepcji kolorów, ostateczne doświadczenie koloru jest bardzo złożone.

 

Bibliografia:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Color_constancy
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_color_effect
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Color_vision
  4. https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/czy-kazdy-widzi-tak-samo-kolory/
O AUTORZE
optometrysta Monika Kyciak

optometrysta Monika Kyciak

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Optometria oraz wielu kursów branżowych. Specjalizuje się w badaniu refrakcji wzroku oraz kontaktologii, czyli dobieraniu soczewek kontaktowych miękkich. Od ponad 10 lat pracuje w branży związanej z korekcją wzroku jako optometrysta pracujący w gabinecie. Pomaga pacjentom przeprowadzając badania wad refrakcji, dobierając okulary oraz soczewki kontaktowe.

zobacz: więcej wpisów autora

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię