Soczewki kontaktowe ACUVUE są produktowane przez firmę Johnson&Johsnon.