Jak policja sprawdza soczewki podczas kontroli drogowej?

Bezpieczeństwo na drogach to priorytet, a zdolność kierowcy do prawidłowego widzenia odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu wypadkom. W Polsce, podczas kontroli drogowej, policja może sprawdzać, czy kierowcy stosują się do przepisów dotyczących korekcji wzroku, zwłaszcza jeśli noszą okulary lub soczewki kontaktowe. Prawo jazdy zawiera specjalne oznaczenia, a naruszenie tych przepisów może skutkować nałożeniem mandatu. Dowiedz się, jak policja ocenia stosowanie soczewek podczas kontroli drogowej i jakie kody z polskiego prawa jazdy odnoszą się do korekcji wzroku.


Najważniejsze informacje:


Oznaczenia w prawie jazdy

W Polsce, kierowcy, którzy muszą stosować korekcję wzroku, mają to zaznaczone w swoim prawie jazdy. Oznaczenia te znajdują się w polu 12. dokumentu i są kodowane przy użyciu specjalnych symboli. 
 

Kod 01.01 - Okulary korekcyjne
Kod ten informuje o konieczności noszenia okularów korekcyjnych podczas prowadzenia pojazdu. Jeśli kierowca ma ten kod w swoim prawie jazdy, oznacza to, że jest zobowiązany nosić okulary w celu uzyskania odpowiedniej ostrości wzroku podczas jazdy.
 

Kod 01.02 - Soczewki kontaktowe
Ten kod wskazuje, że kierowca korzysta z soczewek kontaktowych jako korekcji wzroku. Jeśli w prawie jazdy widnieje kod 01.02, oznacza to, że kierowca jest zobowiązany do stosowania soczewek kontaktowych podczas jazdy samochodem.
 

Kod 01.03 - Szkła ochronne
Oznaczenie 01.03 sugeruje, że kierowca jest zobowiązany do korzystania z okularów ochronnych w określonych warunkach, na przykład w przypadku silnego światła słonecznego lub w warunkach, które mogą wpłynąć na zdolność widzenia.
 

Kod 01.04 - Szkła matowe
Kod ten wskazuje, że kierowca korzysta ze szkieł matowych w okularach. Są to specjalne szkła, które redukują odblaski i mogą poprawić komfort widzenia w jasnym świetle.
 

Kod 01.05 - Przepaska na oko
Ten kod informuje, że kierowca musi stosować przepaskę na oko w przypadku, gdy widzi tylko jednym okiem lub w innych sytuacjach wymagających tego rodzaju korekcji.
 

Kod 01.06 - Okulary lub soczewki kontaktowe
Oznaczenie 01.06 ogólnie informuje, że kierowca stosuje okulary lub soczewki kontaktowe jako korekcję wzroku. 
 

Kod 01.07 - Indywidualna korekcja lub specjalistyczna ochrona wzroku
To oznaczenie może obejmować niestandardowe rozwiązania korekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb kierowcy lub specjalistyczne szkła ochronne, które zapewniają dodatkową ochronę wzroku w określonych warunkach. Warto zauważyć, że ten kod jest stosowany w przypadku nietypowych, spersonalizowanych rozwiązań korekcyjnych lub ochronnych, które nie mieszczą się w standardowych kategoriach wymienionych wcześniej.

Dowiedz się jaki jest wpływ wad wzroku na zdolność do prowadzenia pojazdów!

soczewki kontaktowe a prowadzenie auta

Zmiana sposobu korekcji – zmiana kodu

Wielu kierowców może ulec błędnemu przekonaniu, że jeśli są zobowiązani nosić okulary (kod 01.01) zgodnie z informacjami umieszczonymi w polu 12 prawa jazdy, mogą równie dobrze korzystać ze szkieł kontaktowych bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek zmiany w swoim dokumencie. To mylne przekonanie, jakie nie tylko może prowadzić do niedogodności podczas kontroli drogowej, ale także wiązać się z nałożeniem mandatu finansowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli kierowca zmienia sposób korekcji wzroku, na przykład przechodząc z okularów na soczewki kontaktowe, musi nanieść tę zmianę w swoim prawie jazdy. Biorąc pod uwagę powyższy przykład, kierowca z kodem 01.01, który zdecyduje się korzystać ze szkieł kontaktowych, powinien udać się do okulisty. Lekarz ten musi potwierdzić, że szkła kontaktowe są odpowiednim środkiem korekcji wzroku dla danego kierowcy. Następnie kierowca musi złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy, dołączając do niego nowe zaświadczenie lekarskie, które potwierdza możliwość korzystania ze szkieł kontaktowych. 

W przypadku niestosowania się do tych procedur, kierowca może narazić się na mandat w wysokości 1500 zł podczas kontroli drogowej.
 

Kontrola drogowa i weryfikacja soczewek

Podczas standardowej kontroli drogowej, policja może sprawdzić, czy kierowca przestrzega obowiązku stosowania korekcji wzroku. W tym celu funkcjonariusz zwraca uwagę na kod umieszczony w prawie jazdy. Jeśli widnieje kod związany z koniecznością noszenia okularów lub soczewek, kierowca może zostać poproszony o ich okazanie. Podczas tej procedury policja sprawdza, czy kierowca rzeczywiście stosuje się do wymogów dotyczących zdolności wzrokowej.

„Proszę spojrzeć mi w oczy” - to zdanie, które kierowcy czasem słyszą od policjantów podczas rutynowej kontroli drogowej. Nie chodzi jednak o wykrywanie zakłopotania czy niewłaściwego spojrzenia. To polecenie ma za zadanie sprawdzenie, czy soczewki kontaktowe są tam, gdzie powinny - na oczach kierowcy. Są one widoczne na oczach, szczególnie na krawędziach, nieco ponad rąbkiem rogówki. Policjanci, choć zazwyczaj potrafią to rozpoznać, sami przyznają, że nie zawsze są pewni.

Rzeczywistość jest taka, że oczy kierowcy mogą wydawać się naturalne, nawet jeśli są wspomagane przez soczewki kontaktowe. Czasami policjanci decydują się poprosić o ich wyjęcie, co jest jednak niewygodne i niepraktyczne zarówno dla kierowcy, jak i dla samego funkcjonariusza.

jak policja sprawdza soczewki podczas kontroli drogowej?

Zdejmowanie soczewek podczas kontroli

W sytuacji gdy ocena obecności soczewek kontaktowych na oku jest kłopotliwa i wątpliwa, teoretycznie policjanci mogą poprosić o ich wyjęcie i pokazanie. Praktyka pokazuje, że taka sytuacja może być niezręczna dla obu stron. W jaki sposób kierowca miałby uzyskać płyn i pojemnik do soczewek oraz umyć ręce na środku ulicy? To pytanie ukazuje absurdalność sytuacji, w której funkcjonariusz, pełniący obowiązki związane z utrzymaniem porządku na drogach, staje przed zadaniem, które wykracza poza jego kompetencje.

Ważne jest zauważenie, że policjanci nie są lekarzami i nie mają umiejętności medycznych do oceny zdolności widzenia kierowcy. Ich zadaniem jest jednak sprawdzenie, czy kierowca przestrzega zaleceń lekarza dotyczących korekcji wzroku. Zgodnie z przepisami prawa, kierowcy, którym zalecono noszenie soczewek, są zobowiązani do ich stosowania podczas prowadzenia pojazdu.

Warto podkreślić, że zarówno funkcjonariusze drogówki, jak i kierowcy, starają się znaleźć równowagę pomiędzy przestrzeganiem przepisów a zapewnieniem komfortu i szacunku dla obu stron. Niemniej jednak, wyzwanie związane z kontrolą soczewek na oczach kierowcy rzuca światło na potrzebę rozważenia bardziej precyzyjnych i wygodnych metod oceny zdolności wzrokowej podczas kontroli drogowych.

 

Bibliografia:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 24, poz. 215 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 855 ze zm.)
  3. https://beesafe.pl/porady/wada-wzroku-a-prawo-jazdy/#Wada_wzroku_a_prawo_jazdy_%E2%80%93_kody
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię