Jak odczytać swoją receptę

Jak odczytać swoją receptę?

Na swojej recepcie możesz znaleźć różne oznaczenia dla konkretnego, niezbędnego dla naszej ankiety, parametru:

  • OP oraz OL

OP oznacza oko prawe, OL oznacza oko lewe.

  • MOC / SFERA / PWR / SPHERE

moc sferyczna soczewek kontaktowych; podawana jako pierwsza wartość wady wzroku na recepcie (czasami przy mocy 0,00 specjaliści nie zapisują wartości mocy sferycznej podając jedynie cylinder i oś). Przy mocy bardzo ważne jest podanie znaku „-„ (minus) lub „+” (plus). To kluczowy parametr dla specjalisty, aby móc dobrać prawidłowe parametry soczewek kontaktowych.

  • CYLINDER / MOC CYLINDRA / CYL

moc cylindra; dotyczy wad wzroku osób, które mają astygmatyzm. Moc cylindra może być wyrażona z wartością ujemną „-„ lub dodatnią „+”. Dla soczewek kontaktowych moc cylindra zawsze jest ujemna. Koniecznie należy podać znak przy tej wartości, gdyż jest to kluczowa informacja dla specjalisty.

  • OŚ / AX / AXIS

oś cylindra; dotyczy wad wzroku korygujących astygmatyzm. Jeżeli podano CYLINDER, to OŚ musi także zostać podana – to dwa nieodłączne parametry. Oś wyrażana jest zwykle w stopniach i obejmuje wartości od 0 do 180.

  • BC / KRZYWIZNA

krzywizna soczewek kontaktowych; zwykle jest standardowa dla danego produktu lub produkt posiada 2 różne krzywizny do wyboru (np. 8.6 oraz 8.8)

  • DIA / ŚREDNICA

średnica soczewek podawana w mm (np. 14,2 mm)