Czy soczewki kontaktowe można odliczyć od podatku?

Odliczenie od podatku soczewek kontaktowych jest możliwe. Przepisy prawa uwzględniają taką formę wsparcia w określonych sytuacjach. Sprawdź kto i kiedy może z tego skorzystać.


W tym artykule znajdziesz nastpujące informacje:

Odliczenie soczewek kontaktowych od podatku przez pracodawcę

W świetle obowiązujących zasad kodeksu pracy, możliwe jest dofinansowanie soczewek kontaktowych dla pracownika. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, ma możliwość otrzymania wsparcia przy zakupie pomocy optycznych niezbędnych do pracy. Soczewki kontaktowe także do nich należą, a do uzyskania dofinansowania będziesz potrzebować zaświadczenia od lekarza.

 

Dofinansowanie do soczewek kontaktowych dla pracownika

Pokrycie przez pracodawcę wydatków na soczewki kontaktowe (okulary korekcyjne także) jest zwolnione z podatku PIT. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

Zgodnie z tym, z podatku zwolnione są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Czy soczewki kontaktowe można odliczyć od podatku?

Kiedy soczewki kontaktowe nie są zwolnione z PIT?

Kwestia odliczenia soczewek kontaktowych od podatku była w przeszłości poddawana interpretacji przez Krajową Informację Skarbową. Stwierdzono wówczas, że zwolnienia z wyżej wymienionego artykułu ustawy o PIT nie można zastosować (według opinii dyrektora KIS) jeżeli lekarz specjalista wystawi zaświadczenie:

 • o konieczności pracy przed monitorem ekranowym w korekcji wzroku, ale bez jednoznacznego wskazania w tym zaświadczeniu na konieczność stosowania okularów korekcyjnych czy soczewek kontaktowych;
 • o konieczności pracy przed monitorem ekranowym w korekcji wzroku ze wskazaniem na konieczność stosowania okularów korekcyjnych, ale bez wyraźnego wskazania możliwości stosowania soczewek kontaktowych korekcyjnych, oraz bez wyraźnego wyłączenia możliwości stosowania soczewek.

Wobec takich szczegółów formalnych, wysokość kosztów pokrywanych przez pracodawcę na rzecz pracownika, będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji firma będzie miała obowiązek płatnika, związany z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na PIT.

Ulga rehabilitacyjna na soczewki kontaktowe

Koszty poniesione na soczewki kontaktowe mogą być objęte ulgą rehabilitacyjną. W tej sprawie również opinię sformułował dyrektor KIS. W oparciu o art. 26 ust. 7d ustawy o PIT – warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie jednego z trzech dokumentów:

1. Orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;

2. Decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną;

3. Orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Ulga rehabilitacyjna na soczewki kontaktowe

Z możliwości uwzględnienia ulgi rehabilitacyjnej na soczewki kontaktowe mogą skorzystać podatnicy, którzy sprawują opiekę i mają na swoim utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Konkretnie dotyczy to:

 • współmałżonków
 • dzieci własnych i przysposobionych
 • dzieci obcych przyjętych na wychowanie
 • pasierbów
 • rodziców
 • rodziców współmałżonka
 • rodzeństwa
 • ojczyma, macochy
 • współmałżonków dzieci (zięciów i synowych)

Ulga na soczewki kontaktowe jest możliwa jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych w roku podatkowym nie przekraczają określonego progu.
 
 


Źródła:

 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię