Soczewki toryczne krzywizna 8.9

Istotną różnicą pomiędzy soczewką sferyczną, a toryczną jest to, że soczewka toryczna nie powinna przemieszczać się po powierzchni oka, gdyż jakakolwiek zmiana jej położenia może wpłynąć na ostrość widzenia. By soczewka odpowiednio przylegała do oka i umożliwiała osobom z astygmatyzmem wyraźne widzenie konieczne jest jej ścisłe dopasowanie do oka na podstawie określonych parametrów. Tymi parametrami są promień krzywizny i średnica soczewki. Parametry te są wyrażane odpowiednimi skrótami - BC oraz DIA, choć zdarzają się też pełne nazwy np. soczewki toryczne krzywizna 8.9, średnica 14.1 itp.. Dzięki dobraniu soczewek o odpowiedniej krzywiznie i średnicy mamy gwarancję, że soczewka nie będzie luźna i nie będzie “wędrować” po powierzchni oka.