Soczewki toryczne krzywizna 8 7

Istotną wartością przy doborze soczewek torycznych jest właściwe określenie parametrów, które powinna spełniać soczewka. Istnieją różne stopnie nachylenia soczewki, dostępne są soczewki toryczne krzywizna 8.7, krzywizna 8.9, krzywizna 9.1 itd. Jednak wartości krzywizny nigdy nie powinniśmy rozpatrywać odrębnie. Musimy porównywać ją do średnicy soczewki, gdyż w zależności od średnicy jedna wartość krzywizny będzie skutkowała zupełnie innym stopniem nachylenia dla soczewek o różnych średnicach. Jeśli ktoś nosił soczewki o krzywiznie 8.9 może się okazać, że równie dobre będą dla niego soczewki o krzywiznie 8.7 ale o nieco mniejszej średnicy. Stopień nachylenia soczewki będzie wtedy porównywalny, jedynie sama soczewka będzie odrobinę mniejsza.