Soczewki toryczne bc 8.6

Przy doborze soczewek torycznych konieczne jest określenie właściwego promienia krzywizny soczewki oraz jej średnicy. Wartość krzywizny jest określana skrótem BC i odnosi się do stopnia nachylenia/wypukłości soczewki. Ma to związek z właściwym wyprofilowaniem soczewki i dopasowaniem jej do oka, gdyż astygmatyzm wynika z delikatnie odmiennego kształtu oka. Średnica jest podana w milimetrach i określa się ją skrótem DIA. Dopiero porównując średnicę oraz promień krzywizny można odpowiednio wybrać właściwą soczewkę. Dla przykładu, soczewki toryczne BC 8.6 będą miały nieco inne nachylenie w przypadku soczewek o średnicy DIA 13.8, a inne w przypadku soczewek o wartości DIA równej 14.2. Nie należy o tym zapominać i przy doborze soczewek torycznych należy uwzględniać zarówno wartość BC, jak i DIA.