Reklamacja powrót

Procedura Reklamacyjna


1. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres: reklamacje@bezokularow.pl

Do zachowania formy pisemnej wystarczy złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na formularzu reklamacyjnym umieszczonym na stronie internetowej Sklepu w dziale „Reklamacje” (formularze do pobrania umieszczone są poniżej),


2. Sprzedawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, a gdyby zachowanie tego terminu nie było możliwe, w szczególności jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy lub badań przez producenta Towaru, do poinformowania w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji.

 

3. W przypadku kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie wysyłamy nowe, wolne o wad produkty na podany przez konsumenta adres lub zwrócimy pieniądze na podane przez Konsumenta konto za uszkodzone produkty, a także wszelkie koszty poniesione podczas reklamacji (a więc także koszty odesłania towaru).

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

 

Choć dokładamy wszelkich starań, aby kupione u nas produkty były jak najwyższej jakości może się zdarzyć, że towar, który dostarczymy okaże się z jakichś względów wadliwy. Oczywiście nie z naszej winy – nie produkujemy soczewek – nie mamy wpływu na wady fabryczne. Jednak jako sprzedawca – sklep internetowy – możesz na nas liczyć, nie zostawimy Ciebie bez pomocy.

Naszym zadaniem jest przyjęcie reklamacji.

 

  

 


Wyłączenie odpowiedzialności


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę, Producenta lub Specjalistę.

 

www.bezokularow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.